• Hội thảo Khai Tuệ

   

  Các Khóa học, Hội thảo, Huấn luyện
  do Khai Tuệ tổ chức tại Nha trang

 • Góc Chia sẻ

   

  Góc Tâm tình với những bài viết chia sẻ Kinh nghiệm Sống và Thành công

 • Sinh trắc Vân tay

   
   

  Tư vấn Phân tích Vân tay để khám phá và định hướng Tài năng


 • Thư viện Tri Thức

   

  Kho Tri thức Khai Tuệ
  với nhiều tư liệu hữu ích dành cho Bạn

 • Chiến lược Kinh doanh Thời kỳ Khó khăn

  Lửa thử vàng, gian nan thử sức. Thắng lợi hay "ra đi" trong thời kỳ cam go này của cuộc khủng hoảng kinh tế tùy thuộc vào sức mạnh đích thực của doanh nghiệp bạn...

 • Số 7 Chí Linh, Phước Hòa,
  Nha Trang,
  Khánh Hòa
 • Phone : (+84 58) 3.877.678
 • Fax : (+84 58) 3.877.678
 • Email : info@khaitue.vn
  Website : www.khaitue.vn